ישיבת מליאת אשכול רבעונית 23.07.2019

ישיבה חברי המועצה יושבים סביב שולחן

מליאת האשכול התכנסה השבוע לישיבת מליאה רבעונית. הישיבה התכנסה באווירה טובה של יצירת שותפות ותהליכים אזוריים משמעותיים. 

בין היתר התקבלו ההחלטות הבאות:
קבלת 2 צוערים לצוות האשכול עד סוף השנה.

אושר תקציב 2019

יציאה למכרז בתחום הרווחה (בעלי מוגבלויות) בכדי לייצר פתרונות תעסוקה, טיפול ושיקום לאוכלוסיית בעלי המוגבלויות באשכול.
הוצגה ואושרה תכנית הפעולה לבניית צוותים משותפים ותכנית אסטרטגית בתהליך שיימשך לאורך השנה הקרובה.
בתחום התקשוב והדיגיטציה ייערך מיפוי של רשויות האשכול. ממיפוי זה ייגזרו בהמשך פעולות לשיפור המצב בנושא.  

נגישות