ועדת המכרזים

מכרז

ועדת המכרזים של אשכול כנרת עמקים בראשות נתנאל אלפסי ראש המועצה המקומית מגדל, הובילה תהליך לבחירת חברת דיגיטציה שתבצע מיפוי דיגיטלי לכל רשויות האשכול, ותכתוב תכנית אב בנושא לכל רשות לפי הצרכים המיוחדים שלה.

מדובר בבשורה גדולה לרשויות האשכול שיוכלו לשדרג את מערך המחשוב והדיגיטציה דבר שיביא לייעול העבודה ושיפור השירות לתושבים…

תודה גדולה לזכריה נפסו,לחזי חרוב,לואפיק שבאט ושאר חברי הוועדה ואנשי המקצוע.

נגישות