השרה להגנת הסביבה ח"כ הגב עידית סילמן ביקרה באשכול כנרת עמקים

השרה להגנת הסביבה ח"כ הגב עידית סילמן ביקרה באשכול כנרת עמקים ונפגשה עם ראשי רשויות האשכול

השרה הציגה לראשי הרשויות את הקול הקורא החדש אותו פרסם המשרד לתמיכה באשכולות באיסוף, טיפול ומחזור של פסולת, בתחומי הרשויות המקומיות באשכול.
האשכול יוכל לקבל כ-15 מיליון ₪ לטובת קידום פרוייקטים לטיפול ומיחזור הפסולת המיוצרת ברשויות האשכול.
ראשי הרשויות שבו והעלו בפני השרה את הקושי הרב איתו הם מתמודדים לאור עליית המחירים החדה בטיפול בפסולת.
ניצן פלג יור האשכול הודה לשרה על ביקורה והדגיש את חשיבות פתרון הטמנת פסולת.
דרור ללוש מנכל האשכול סקר את פעילות האשכול ושתופי הפעולה עם מחוז צפון
אשכול אחד-עתיד אחד.
נגישות