הודעה לציבור בדבר קול קורא להשתתפות נציגי ציבור מתנדבים בוועדות בחינה

הודעה לציבור בדבר קול קורא להשתתפות נציגי ציבור מתנדבים בוועדות בחינה למכרזי כוח אדם.

להלן הנציגים שמונו : מר חיים בן שלום וגברת דינה אובצקי

נגישות