דחיית מועד הגשת מכרזים לנותני שירות עבור האשכול- מועד אחרון להגשה במשרדי האשכול עד תאריך 10.5.2022 עד השעה 12:00

נגישות