פיתוח מוניציפלי

האשכול פועל על מנת לייצר לרשויות יתרון יחסי בתחומי פעולה מוניציפליים. בשלב זה, האשכול פועל לכתיבת מכרזי רכש משותפים בתחומים שהוחלטו וכן לשיפור ותמיכה במערך הדיגיטציה של הרשויות יחד עם 'ישראל דיגיטלית'. 

עשייה בשטח:

בתקופת הקורונה במאמץ משותף הוקם מוקד משותף ל5 רשויות וכעת אנו פועלים להפיכתו למוקד קבע ולצירופן של רשויות נוספות.וכן, התבצע רכש משותף מוזל של מוצרי הגיינה לרשויות.

נגישות