פיתוח סביבתי

איכות הסביבה הוא מערך ליבה באשכול, המיועד ליצור שירותים משותפים כדי לעלות את רמת השירות, לתושב, מחד. ומאידך, לייצר מערך יעיל וזול יותר לרשויות. המערך קריטי וחשוב כדי לשמור על נכסי הטבע והשטחים הפתוחים המאפיינים את שטח האשכול, וברצוננו לשמר אותם לדורות הבאים.


תכנית להקמת מערך פינוי פסולת אזורי אושרה במשרד להגנת הסביבה וכעת האשכול פועל להוצאתה לפועל יחד עם הרשויות. במסגרת התכנית, מתבצע רכש ושיפור תשתיות ברשויות עצמן, נחתם הסכם משותף להטמנה באתר חגל (שיחסוך לרשויות כ-3.5 מיליון ש"ח בשנה) ואנו עומדים לפני פרסום מכרז לאיסוף פסולת משותף, כולל מערך לטיפול בפסולות שונות.

נגישות