מערך איכות הסביבה

איכות הסביבה הוא מערך ליבה באשכול, המיועד לייצר שירותים משותפים כדי לעלות את רמת השירות, לתושב, מחד. ומאידך, לייצר מערך יעיל וזול יותר לרשויות.המערך קריטי וחשוב כדי לשמור על נכסי הטבע והשטחים הפתוחים המאפיינים את שטח האשכול, וברצוננו לשמר אותם לדורות הבאים.
כרגע נמצאת בתהליכי תכנון אחרונים התכנית האזורית לפינוי פסולת, ובהמשך יחלו פרויקטים נוספים סביב שירותי הווטרינריה, פיקוח, מחזור, מוקד ועוד.

תכנית אסטרטגית
נגישות