דיגיטציה

אחד ההיבטים המרכזיים בקידום דיגיטציה ברשויות הוא העצמת התושבים. על ידי אספקת פלטפורמות וכלים דיגיטליים ידידותיים למשתמש, הרשויות יכולות לאפשר לתושבים להשתתף באופן פעיל בתהליכים רגולטוריים ממשלתיים על ידי מנגנוני משוב, מוקדים, תהליכי ייעוץ מקוונים ויוזמות מעורבות דיגיטלית שמגשרים על הפער בין הרשויות לאזרחים, ומטפחים אמון ושיתוף פעולה.
אשכול כנרת עמקים מוביל את המהפכה הדיגיטלית ברשויות בהשקעת תשתית דיגיטלית איתנה כגון תוכניות הכשרה ושירותים דיגיטליים, שיתוף פעולה עם יועצים ומומחים, מיפוי ויצירת מענים חדשניים לקידום תחום הדיגיטציה ברשויות האשכול, קידום נושא "ערים חכמות" בשותפות עם ישראל דיגיטלית, מכרזים בתחום הדיגיטציה ועוד. קידום הדיגיטציה ברשויות אינו מסתכם רק באימוץ טכנולוגיה, מדובר בשינוי האופן שבו הרשויות פועלות, שיפור חוויות התושב ובניית ממשק ממשלתי יעיל ומכיל יותר.
נגישות