פיתוח כלכלי

הנהגת האשכול החליטה למקד מאמצים משותפים בפיתוח כלכלי בשני תחומים מרכזיים: התיירות וטכנולוגיות החקלאות והמים. תחום התיירות בליבת האשכול מהווה פוטנציאל עצום לפיתוח ויצירת מנוף כלכלי משמעותי מנכסי הנוף, התרבות, ההיסטוריה והמגוון האנושי.

לצדו קיימות תשתיות ידע וטכנולוגיה בנושאי המים והחקלאות אותם אנו רוצים למנף יחד עם גורמי האקדמיה והמגזר העסקי לצורך יצירת מקומות תעסוקה איכותיים בהיקף רחב, וחיזוק התעשייה הקיימת והצעדתה קדימה.

נגישות