פיתוח כלכלי

פיתוח מנועי צמיחה כלכליים עומדים בליבת העשייה של האשכול. שני מנועי הצמיחה שזוהו על ידי מליאת האשכול לפיתוח הם: תחום התיירות ופיתוח טכנולוגיות המים והחקלאות. 

לצד נכסי המים ותעשיית החקלאות הענפה באזור, קיימות באשכול גם תשתיות ידע וטכנולוגיה בנושאי המים והחקלאות אותם אנו רוצים למנף יחד עם גורמי האקדמיה והמגזר העסקי לצורך יצירת מקומות תעסוקה איכותיים בהיקף נרחב וחיזוק התעשייה הקיימת והצעדתה קדימה. במהלך משלים, האשכול מקדם ומפתח קהילות הייטק במרחב. אנו מאמינים שדרך רישות קהילות ההייטק במרחב, אלה הקיימות ואלה שיווצרו, ניתן יהיה למפות את החוזקות האזוריות ב'הון אנושי' ובעזרתו למשוך חברות איכותיות ואנשי הייטק נוספים.

עשייה בשטח – בתקופת הקורונה האשכול יצר שיתוף פעולה עם אפליקציית 'איזי' לקידום העסקים המקומיים-אזוריים. בנוסף, במאמץ משותף עם אגף התיירות באשכול, נפתחו סדנאות וסמינרים אינטרנטיים לחיזוק הנוכחות הדיגיטלית של עסקים קטנים במרחב וכן, הושק קמפיין משותף לקידום צריכה מקומית ותיירות פנים.

כמו כן, האשכול בעיצומו של הקמת שולחן תעסוקה אזורי שיתכלל את הנושא וישפר את נגישות התעסוקה, היקפה ואיכותה.

נגישות