באנר מעיינות

מליאה

יורם קרין ראש מועצה אזורית
יורם קרין
יו"ר מליאת האשכול
ראש מועצה אזורית עמק המעיינות
ריבוע אפור
מאזן עדווי
סגן יושב ראש מליאת האשכול
ראש מועצה מקומית טורעאן
ריבוע אפור
עידן גרינבאום
חבר מליאת האשכול
ראש מועצה אזורית עמק הירדן
ריבוע אפור
רון קובי
חבר מליאת האשכול
ראש עיריית טבריה
ריבוע אפור
מוניר חמודה
חבר מליאת האשכול
ראש מועצה מקומית בועינה נוג'ידאת
ריבוע אפור
סמיר אבו זייד
חבר מליאת האשכול
ראש מועצה מקומית עילבון
ריבוע אפור
יורם אזולאי
חבר מליאת האשכול
מנכ"ל עיריית בית שאן
ריבוע אפור
מוניר שיבלי
חבר מליאת האשכול
ראש מועצה מקומית שיבלי - אום אל ג'אנם
ריבוע אפור
ניצן פלג
חבר מליאת האשכול
ראש מועצה אזורית גליל תחתון
ריבוע אפור
ואפי חורי
חבר מליאת האשכול
מנכ"ל מועצה מקומית מג'אר
ריבוע אפור
שלמה אלקחר
חבר מליאת האשכול
מזכיר וגזבר מועצה מקומית כפר תבור
ריבוע אפור
חטיב עבד אלקאדר
חבר מליאת האשכול
מנכ"ל מועצה אזורית אל בטוף
ריבוע אפור
נתי אלפסי
חבר מליאת האשכול
ראש מועצה מקומית מועצה מקומית מגדל
ריבוע אפור
חליל נאתכו
חבר מליאת האשכול
מנכ"ל מועצה מקומית כפר כמא
נגישות